youporn porn watch pornhub german porno rokettube porno izle porno izle redtube porn watch xnxx porn
Испит из италијанског језика

italijanski-jezik-greske

Испит из италијанског језика одржаће се 22.5.2020. У 11 часова почиње писмени део испита и траје до 12 часова. Усмени део испита ученици који желе могу да полажу после писменог или у понедељак 25.5.2020. у 11 часова. Опширније о томе у наставку текста.

Писмени део испита за V разред

• описивање активности у слободно време
• познавање основних чињеница о Риму
• употреба упитних речи (Dove, Di dove, Che (cosa), Come, Chi)
• познавање имена чланова породице
• познавање речи везаних за школски амбијент
• употреба израза приликом упознавања
• изражавање допадања и недопадања глаголом piacere
• бројеви до 100
• познавање основних чињеница о Италији
• познавање највећих италијанских празника (датум прослављања, обичаји)
• називи боја
• називи месеца у години и дана у недељи
• називи за одећу
• изражавање доба дана и сати
• описивање куће/стана (познавање имена соба)
• спортови

Усмени део испита за V разред

• читање лекције и одговарање на питања у вези са текстом

Теме за усмени испит

1. Како прослављам празнике
2. Мој омиљени предмет у школи
3. Мој град
4. Моја породица
5. Моје омиљено годишње доба
6. Моја кућа/стан
7. Мој омиљени спорт
8. Представљање себе и дргих


Писмени део испита за VI разред

• описивање типичних дневних активности
• употреба презента правилних глагола –are, ere, ire конјугације и презент неправилних глагола
• описивање познатих простора и породице
• употреба одређеног и неоређеног члана
• употреба присвојних придева и предлога
• изражавање учтивих захтева, жеља и могућности употребом кондиционала презента модалних глагола volere и potere
• бројеви до 1000
• редни бројеви до 20
• изражавање допадања и недопадања глаголима piacere и capire
• изражавање захтева употребом императива
• описивање прошлих радњи
• основне чињенице о регији Венето, Венецији и италијанским празницима

Усмени део испита

• читање лекције и одговарање на питања у вези са текстом

Теме за усмени део испита

1. Моја школа
2. Школски предмети
3. Опис простора
4. Како прослављам празнике
5. Типичне дневне активности
6. Спорт

Писмени део испита за VII разред

• презент
• прошло време
• редни бројеви
• кондиционал глагола volere и potere
• заповедни начин
• ненагалшене објекатске заменице и речца ne
• пословице
• географија Италије

Усмени део испита

• читање лекције и одговарање на питања у вези са текстом

Теме за усмени део испита

1. Come ho passato le vacanze
2. La vita in città e in campagna
3. L’ecologia
4. La biografia del mio cantante/sportivo preferito
5. Come passo il tempo libero
6. Come si mangia nella mia famiglia
7. Il viaggio

Писмени део испита за VIII разред

• описивање физичког изгледа и карактерних особина у прошлости
• употреба имперфекта (imperfetto) правилних и неправилних глагола
• познавање разлика између имперфекта и перфекта (passato prossimo)
• описивање предмета (материјал, облик, димензије, за шта/како се употребљава)
• употреба израза за давање смерница
• познавање израза и учтивих форми обраћања који се користе приликом куповине
• познавање основних информација о Етрурцима
• употреба императива правилних и неправилних глагола
• препознавање облика давног прошлог времена (passato remoto)

Усмени део испита за VIII разред

• читање лекције и одговарање на питања у вези са текстом

Теме за усмени испит

1. Come eri da bambino?
2. Il mio primo giorno di scuola
3. Che cosa fai nel tempo libero?
4. Gli animali abbandonati
5. L’importanza dell’abbigliamento
6. La mia gita preferita
7. La mia stagione preferita

 

Joomla Templates - by Joomlage.com
free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno