youporn porn watch pornhub german porno rokettube porno izle porno izle redtube porn watch
Информације

Информације

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2018/2019ГОДИНЕ

 

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IX

1.недеља

   

МАТ, СЈ

ИТ

   

ПД

ИТ

2.недеља

СЈ

ИТ

МАТ

ПЗ

МАТ, СЈ

ИТ

   

3.недеља

МАТ

К

СЈ

ПЗ

       

4.недеља

МАТ

К

   

СЈ,МАТ

К

   

X

5.недеља

       

МАТ

К

М, СЈ

К

6.недеља

   

МАТ

ПЗ

МАТ

К

   

7.недеља

               

8.недеља

   

МАТ

ПЗ

   

М, ПД

К

9.недеља

СОН

К

СЈ

ПЗ

СЈ

К

СЈ

ПЗ

XI

10.недеља

   

МАТ СЈ

ПЗ

   

М

ПЗ

11.недеља

МАТ

К

       

СЈ

К

12.недеља

   

СЈ

ПЗ

СЈ

К

М

К

13.недеља

СЈ

К

МАТ

ПЗ

       

14.недеља

МАТ

К

СЈ

ПЗ

МАТ

К

   

XII

15.недеља

   

МАТ

ПЗ

   

М, ПД

К

16.недеља

       

МАТ

К

СЈ

ПЗ

17 недеља

       

СЈ

ПЗ

   

18.недеља

   

СЈ

ПЗ

       

I

19.недеља

               

20.недеља

   

СЈ

ПЗ

   

СЈ, М

К, ПЗ

21.недеља

СЈ

К

   

МАТ

К

   

II

22.недеља

СЈ

К

МАТ, СЈ

ПЗ

       

23.недеља

   

СЈ

ПЗ

   

М

К

24.недеља

   

СЈ

ПЗ

МАТ

К

ПД

К

III

25.недеља

   

МАТ

ПЗ

       

26.недеља

       

МАТ

К

М

К

27.недеља

       

СЈ

ПЗ

   

28.недеља

МАТ

К

СЈ

ПЗ

   

СЈ

К

IV

29.недеља

МАТ

К

   

МАТ, СЈ

К

СЈ

ПЗ

30.недеља

СОН

К

МАТ

ПЗ

   

М,ПД

ПЗ,К

31.недеља

СЈ

К

СЈ

ПЗ

МАТ

К

   

32.недеља

   

СЈ

ПЗ

   

М

К

V

33.недеља

СОН

К

           

34.недеља

СЈ

К

МАТ

ПЗ

СЈ

К

СЈ

ПЗ

35.недеља

СЈ

К

МАТ

ПЗ

МАТ, СЈ

К,ПЗ

М

К

36.недеља

МАТ, СЈ

К

   

СЈ

К

М

ПЗ

37.недеља

СЈ

К

МАТ

ПЗ

   

СЈ

К

VI

38.недеља

СЈ,СОН

К

   

МАТ, СЈ

К

ПД

К

 

39.недеља

               

Легенда:ИТ - Иницијални тест

К - Контролна вежба

       П - Писмени задатак

     Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе

       (епидемија грипа, већи број негативних оцена)

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

ПЕТИ РАЗРЕД

                   ШЕСТИ РАЗРЕД

             СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

1.недеља

               

2.недеља

               

3.недеља

Српски језик

ИТ

Српски језик

ИТ

Српски језик

ИТ

Српски језик

ИТ

4.недеља

Математика

ИТ

       

Хемија

К

X

5.недеља

Италијански језик, Математика, Српски језик

К,К,П

Италијански језик, Српски језик

К,П

Италијански језик, Математика, Српски језик

К,К, П

Италијански јез, Математика, Српски језик

К,К,П

6.недеља

Историја

П,К

           

7.недеља

Енглески језик

K

Историја, Енглески језик

К, К

Историја, Енглески језик

К, К

Историја, Енглески језик

К,К

8.недеља

   

Физика

К

Хемија

К

   

9. недеља

Италијански језик, Биологија

К,К

Италијански језик, Биологија

К,К

Италијански језик, Математика, Биологија

К,П,К

Италијански језик, Биологија

К,К

XI

10.недеља

Математика

П

Математика

П

   

Математика

П

11.недеља

Географија

К

Географија

К

Географија

К

Географија

К

12.недеља

Историја

К

       

Физика

К

13.недеља

   

Историја

К

Математика, Физика

К,К

   

       XII

14.недеља

Математика, Српски језик

К, П

Српски језик

П

Историја, Српски језик

К,П

Хемија, Историја, Српски језик

К,К,П

15.недеља

Италијански језик,

П

Италијански језик, Физика

П,К

Италијански језик

П

Италијански јез, Математика

П,К

16.недеља

Биологија

К

Биологија

К

Биологија

К

Биологија

К

17.недеља

Енглески језик

П

Енглески језик

П

Енглески језик

П

Физика, Енглески језик

К,П

18. недеља

Географија

К

Математика

П

Хемија, Математика

К,П

Математика

П

I

19.недеља

       

Физика

К

Историја

К

20.недеља

Математика

П

           

21.недеља

       

Хемија

К

Хемија

К

22. недеља

               

II

23.недеља

           

Историја, Математика

К,К

24.недеља

Историја

К

   

Математика

К

Хемија

К

III

25.недеља

Италијански језик, Српски језик

К, П

Италијански језик, Српски језик

К,П

Италијански језик, Српски језик

К,П

Италијански јез, Биологија, Српски језик

К,К,П

26.недеља

Математика

К

Биологија

К

Биологија

К

Физика

К

27.недеља

Енглески језик, Биологија

К,К

Историја, Енглески језик

К, К,К

Хемија, Енглески јез.

К,К,К

Хемија, Енглески

К,К,К

28.недеља

Географија

К

Математика, Географија

П,К

Математика, Географија

П,К

Математика, Географија

П,К

IV

29.недеља

Италијански језик

П

Италијански језик

П

Италијански језик

П

Италијански језик

П

30.недеља

Математика

П

Физика

К

Историја

К

   

31.недеља

Енглески језик

П

Енглески језик

П

Енглески језик

П

Математика, Енглески језик

К,П

32.недеља

       

Математика, Физика

К,К

   

       V

33.недеља

Математика, Српски језик

К,П

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик, Физика

П,К

34.недеља

           

Математика

П

35.недеља

           

Италијански јез, Биологија

К,К

36.недеља

   

Математика, Физика

П,К

Математика, Физика

П,К

   

VI

37.недеља

Математика

П

           

38.недеља

Математика

ЗТ

Математика

ЗТ

Математика

ЗТ

Математика

ЗТ

                                                                                                                                                         

 

 Легенда:

          

                                                                                      ИТ - Иницијални тест                     К - Контролна вежба              П - Писмени задатак          ЗТ-Завршни тест        

                         Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе (епидемија грипа, већи број негативних оцена)

Распоредом писмених провера може да се планира највише једна провера у дану , а две у наставној недељи. Наставник је дужан да обавести ученике

о наставним садржајима који ће се писмено проверавати према распореду писмених провера, најкасније пет дана пре провере.

 

 

Закон о основама система образовања и васпитања 2017

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Приручник за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

 

Закључени уговор о набавци ручка за ученике у продуженом боравку

 

Допис Министарства просвете о бесплатним уџбеницима за школску 2016/17. годину

Изабрани уџбеници за следеће три школске 2016/2017 – 2018/2019. године

 

Документација за санацију тоалета:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Ручак за ученике - Позив за подношење понуда

Ручак за ученике - Конкурсна документација

Ручак за ученике - Закључен уговор

 

Конкурс за избор директора октобар 2018

 

Ручак за ученике - Позив за подношење понуда 2018

Ручак за ученике - Конкурсна документација 2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку ученика - Припрема и  дистрибуција школског оброка – ручка

 

Позив за подношење понуда за молерске радове

 

 

 

 

 

 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су везана за делатност школе.

Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су:

  • проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима;
  • стицање нових сазнања;
  • развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука;
  • познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве;
  • развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима;
  • изграђивање екстетских, културних и спортских навика;
  • развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

У складу са упутством Министарство просвете школа планира у школској 2018/19. године једнодневне, дводневне и тродневне излете и екскурзије у току октобра 2018.године., маја и јуна месеца 2019. године .

Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељењске старешине и стручни сарадници. Ове активности се реализују у складу са Правилником о реализацији излета и екскурзија.

Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе.

Циљ је:

-          савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини

-          упознавање културног наслеђа

-          упознавање привредних достигнућа

-          рекреативно-здравствене активности ученика

Образовно-васпитни задаци:

-          проучавање објеката и феномена у природи

-          уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима

-          развијање интересовања за природу

-          изграђивање еколошких навика

-          упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева;

-          развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима, спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима

-          схватање значаја здравља и здравих стилова живота

-          подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

 

 

I РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун-салаш „Стремен“ Јаково-Земун.

Планирани број ученика: 75-85

Време реализације мај 2019. године

 

II РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун—Засавица-Земун.

Планирани број ученика:60-70

Време реализације мај 2019. године

 

III РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун—Бечеј-дворац Дунђерски-Земун.

Планирани број ученика:65-75

Време реализације мај 2019. године

 

IV РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун—Топола-Орашац-Земун.

Планирани број ученика:70-80

Време реализације мај 2019. године

 

Садржаји којима се постављени циљеви реализују су:

-          облици рељефа

-          саобраћај - током путовања

-          живот, обичаји и занимања људи - током путовања и у галерији

-          биљни и животињски свет током путовања

-          очување животне средине - током путовања

-          рекреација у слободно време.

Начин финансирања: у ратама.

Носиоци припрема: директор школе, одељењске старешине и стручни вођа

 

V РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

 Земун-Бранковина-Ваљево (Муселимов конак) Тешњар-Земун

 Планирани број ученика 60-70

 Време реализације мај 2019. године

 

 VI РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Земун-Бач-Сомбор-Земун

Планирани број ученика 60-70

Време реализације мај 2019. године

 

VII РАЗРЕД (дводневна екскурзија)

Путни правац:Земун-Виминацијум-Доњи Милановац-Лепенски вир-Земун

Планирани број ученика 60-70

Време реализације мај 2019. године

 

VIII  РАЗРЕД (тродневна екскурзија)

Путни правац:Земун-Копаоник-Земун

Планирани број ученика 50-60

Време реализације крај септембра-почетак октобра 2018. године

 

 

 Настава у природи:

 

Задаци и садржај наставе у природи заснивају се на наставном плану и програму образовно васпитног рада. Настава у природи организоваће се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7 дана, уз сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика по одељењу. Трошкове за организовање наставе у природи сносе родитељи.

Место реализације рекреативне наставе је изабрао Савет родитеља на предлог актива наставника разредне наставе, у зависности од могућности одговарајућих објеката и цене услуге.

 Циљеви

 Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

Упознавање културног наслеђа;

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

 

Задаци

 -          Проучавање флоре и фауне планинског краја

-          Оријентација у природној средини

-          Насеља у планинском крају

-          Рељеф краја

-         Лепоте Србије

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

-         Клима

-          Живот у насељима планинског краја

-          Природна богатства

-          Бање

-          Живот људи у прошлости

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

 

 

I РАЗРЕД

 Дестинација: Земун-Гучево

 (седам пуних пансиона)

планирани број ученика 70-80

 

 II РАЗРЕД:

 Дестинација Земун-Соко Бања

 (седам пуних пансиона)

 планирани број ученика 55-65

 

 III РАЗРЕД

 (седам пуних пансиона)

 Дестинација :Земун-Тара

 планирани број ученика:65-75

 

 IV РАЗРЕД

 (седам пуних пансиона)

 Дестинација Земун-Копаоник

 планирани број ученика:65-75

 

Време реализације наставе у природи крај септембра-почетак октобра 2018. године.

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com