youporn porn watch pornhub german porno rokettube porno izle porno izle redtube porn watch xnxx porn
План екскурзија

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ је савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем садржаја наставних предмета, појава и односа у природној друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су везана за делатност школе.

Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзије су:

  • проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима;
  • стицање нових сазнања;
  • развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука;
  • познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве;
  • развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима;
  • изграђивање екстетских, културних и спортских навика;
  • развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима.

У складу са упутством Министарство просвете школа планира у школској 2018/19. године једнодневне, дводневне и тродневне излете и екскурзије у току октобра 2018.године., маја и јуна месеца 2019. године .

Реализатори екскурзије су предметни наставници, одељењске старешине и стручни сарадници. Ове активности се реализују у складу са Правилником о реализацији излета и екскурзија.

Излет је ваннаставни облик рада који се остварује ван школе.

Циљ је:

-          савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној средини

-          упознавање културног наслеђа

-          упознавање привредних достигнућа

-          рекреативно-здравствене активности ученика

Образовно-васпитни задаци:

-          проучавање објеката и феномена у природи

-          уочавање узрочно-последичних веза у конкретним природним условима

-          развијање интересовања за природу

-          изграђивање еколошких навика

-          упознавање начина живота, обичаја и рада људи појединих крајева;

-          развијање позитивних односа према националним, културним, естетских вредностима, спортским потребама и навикама, позитивном социјалним односима

-          схватање значаја здравља и здравих стилова живота

-          подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја.

 

 

I РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун-салаш „Стремен“ Јаково-Земун.

Планирани број ученика: 75-85

Време реализације мај 2019. године

 

II РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун—Засавица-Земун.

Планирани број ученика:60-70

Време реализације мај 2019. године

 

III РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун—Бечеј-дворац Дунђерски-Земун.

Планирани број ученика:65-75

Време реализације мај 2019. године

 

IV РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Путни правац: Земун—Топола-Орашац-Земун.

Планирани број ученика:70-80

Време реализације мај 2019. године

 

Садржаји којима се постављени циљеви реализују су:

-          облици рељефа

-          саобраћај - током путовања

-          живот, обичаји и занимања људи - током путовања и у галерији

-          биљни и животињски свет током путовања

-          очување животне средине - током путовања

-          рекреација у слободно време.

Начин финансирања: у ратама.

Носиоци припрема: директор школе, одељењске старешине и стручни вођа

 

V РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

 Земун-Бранковина-Ваљево (Муселимов конак) Тешњар-Земун

 Планирани број ученика 60-70

 Време реализације мај 2019. године

 

 VI РАЗРЕД (једнодневна екскурзија)

Земун-Бач-Сомбор-Земун

Планирани број ученика 60-70

Време реализације мај 2019. године

 

VII РАЗРЕД (дводневна екскурзија)

Путни правац:Земун-Виминацијум-Доњи Милановац-Лепенски вир-Земун

Планирани број ученика 60-70

Време реализације мај 2019. године

 

VIII  РАЗРЕД (тродневна екскурзија)

Путни правац:Земун-Копаоник-Земун

Планирани број ученика 50-60

Време реализације крај септембра-почетак октобра 2018. године

 

 

 Настава у природи:

 

Задаци и садржај наставе у природи заснивају се на наставном плану и програму образовно васпитног рада. Настава у природи организоваће се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7 дана, уз сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика по одељењу. Трошкове за организовање наставе у природи сносе родитељи.

Место реализације рекреативне наставе је изабрао Савет родитеља на предлог актива наставника разредне наставе, у зависности од могућности одговарајућих објеката и цене услуге.

 Циљеви

 Савлађивање, непосредним упознавањем, појаве и односе у природној средини;

Упознавање културног наслеђа;

Рекреативно-здравствени опоравак ученика

 

Задаци

 -          Проучавање флоре и фауне планинског краја

-          Оријентација у природној средини

-          Насеља у планинском крају

-          Рељеф краја

-         Лепоте Србије

-          Воде, реке, језера, термални извори краја

-         Клима

-          Живот у насељима планинског краја

-          Природна богатства

-          Бање

-          Живот људи у прошлости

-          Развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика

 

 

I РАЗРЕД

 Дестинација: Земун-Гучево

 (седам пуних пансиона)

планирани број ученика 70-80

 

 II РАЗРЕД:

 Дестинација Земун-Соко Бања

 (седам пуних пансиона)

 планирани број ученика 55-65

 

 III РАЗРЕД

 (седам пуних пансиона)

 Дестинација :Земун-Тара

 планирани број ученика:65-75

 

 IV РАЗРЕД

 (седам пуних пансиона)

 Дестинација Земун-Копаоник

 планирани број ученика:65-75

 

Време реализације наставе у природи крај септембра-почетак октобра 2018. године.

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com
free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno