РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2017/2018. ГОД.

 

 

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IX

1.недеља

   

СЈ

ИТ

       

2.недеља

   

МАТ,МАТ

ИТ,К

   

СЈ, МАТ, ПД

ИТ

3.недеља

МАТ

 

СЈ

К

СЈ, МАТ

ИТ

   

4.недеља

СЈ

 

МАТ,СОН

К

       

5.недеља

       

СЈ, МАТ

К

МАТ

К

X

6.недеља

МАТ

     

МАТ, ПД

К

СЈ

К

7.недеља

МАТ,СЈ

 

МАТ,СОН

К

МАТ

К

ЕЈ

К

8.недеља

   

EJ

K

EJ

K

   

9.недеља

МАТ

     

ПД

 

МАТ, ПД

К

10.недеља

СЈ

 

СЈ

К

СЈ

К

СЈ

ПЗ

XI

11.недеља

           

         МАТ

ПЗ

12.недеља

МАТ

 

МАТ

К

СЈ

К

СЈ

К

13.недеља

СЈ

 

СЈ,СОН

К

   

МАТ,ЕЈ

К

14.недеља

   

МАТ, EJ

К, K

СЈ

ПЗ

   

XII

15.недеља

   

СОН

К

МАТ, ПД

К

   

16.недеља

МАТ

 

СЈ

К

EJ

K

МАТ, ПД

К

17.недеља

   

МАТ

К

МАТ

К

СЈ, ЕЈ

ПЗ

18 недеља

МАТ

 

СОН, EJ

К, K

СЈ, ПД

К

   

I

19.недеља

           

СЈ, МАТ

К,ПЗ

20.недеља

МАТ

 

СЈ

К

       

21.недеља

   

СЈ

К

       

22.недеља

МАТ

 

EJ

K

МАТ,ПД

К

   

II

23.недеља

СЈ

 

СЈ

К

       

24.недеља

   

СЈ

К

СЈ

К

МАТ, ПД

К

25.недеља

МАТ

 

МАТ

К

МАТ, EJ

К, K

   

III

26.недеља

СЈ

 

СЈ

К

СЈ

К

МАТ

К

27.недеља

   

EJ

K

МАТ, ПД

К

ЕЈ

 

28.недеља

МАТ

 

МАТ,СОН

К

   

СЈ, МАТ

К,ПЗ

29.недеља

СЈ

     

СЈ

ПЗ

СЈ

ПЗ

IV

30.недеља

       

МАТ

К

   

31.недеља

           

МАТ, ПД

К

32.недеља

МАТ

     

МАТ, EJ

К, K

СЈ, ЕЈ

ПЗ

33.недеља

   

СЈ

К

ПД

     

V

34.недеља

МАТ

 

МАТ

К

       

35.недеља

   

EJ

K

МАТ

К

   

36.недеља

СЈ

     

СЈ

К

МАТ, ЕЈ

К

37.недеља

   

МАТ

К

EJ

K

МАТ

ПЗ

VI

38.недеља

МАТ

 

МАТ, EJ

К, K

МАТ, СЈ

К

   
 

39.недеља

МАТ,СЈ

 

МАТ,СОН

К

ПД

 

СЈ, ПД

К


Легенда:

 

           ИТ - Иницијални тест

 

           К - Контролна вежба

 

           П - Писмени задатак

 

 

 Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе (епидемија грипа, већи број негативних оцена)

 

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД

                   ШЕСТИ РАЗРЕД

             СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

1.недеља

               

2.недеља

               

3.недеља

Српски језик

ИТ

   

Српски језик

ИТ

Хемија

К

4.недеља

Математика

ИТ

   

Математика

ИТ

Математика

К

5.недеља

Италијански јез.

К

Италијански јез., Математика

К, К

Италијански јез., Математика73

К, К

Италијански јез.

К

X

6.недеља

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

7.недеља

Биологија

К

Биологија

К

Биологија

К

Енглески јез.

К

8.недеља

Енглески јез.

К

Енглески јез., Математика

К,П

Енглески јез., Физика

К,К

Физика

К

9.недеља

Италијански јез.

К

Италијански јез., Физика

К,К

Италијански јез., Математика73

К,П

Италијански јез.

К

10. недеља

Математика

П

   

Математика, Историја

П,К

Математика

П

XI

11.недеља

Српски језик

К

Српски језик, Историја

К, К

Српски језик, Хемија

К, К

Српски језик, Историја

К,К

12.недеља

           

Физика

К

13.недеља

       

Физика

К

   

14.недеља

   

Математика

К

Математика73

К

Математика, Енглески јез.

К, П

       XII

15.недеља

Српски језик, Италијански јез.

П, П

Српски језик, Италијански јез.

П,П

Српски језик, Италијански јез.

П,П

Српски језик, Италијански јез.

П,П

16.недеља

Енглески јез.

П

Енглески јез., Физика

П,К

Енглески јез.

П

   

17.недеља

   

Математика

П

Биологија

К

Математика, Физика

П,К

18. недеља

Математика

П

Биологија

К

Математика, Хемија

П,К

Хемија

К

I

19.недеља

Биологија

К

   

Физика

К

   

20.недеља

               

21.недеља

   

Историја

К

   

Историја

К

22. недеља

       

Математика73

К

Математика

К

II

23.недеља

               

24.недеља

       

Биологија, Физика

К,К

   

25.недеља

Италијански јез.

К

Италијански јез., Математика

К,К

Италијански

К

Италијански јез.

К

III

26.недеља

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

27.недеља

Енглески јез.

К

Енглески јез., Математика

К,П

Енглески јез., Хемија

К,К

Хемија, Физика

К,К

28.недеља

Биологија

К

Биологија

К

   

Математика

П

29.недеља

Математика

П

   

Математика

П

Енглески

К

IV

30.недеља

Српски језик

К

Српски језик , Физика

К, К

Хемија

К

Српски језик, Хемија

К,К

31.недеља

Италијански јез.

К

Италијански јез.

К

Српски језик, Италијански јез.

К,П

Италијански јез.

П

32.недеља

   

Историја, Математика

К, К

Историја, Биологија

К,К

Историја

К

33.недеља

       

Математика73, Физика

К, К

Математика

К

       V

34.недеља

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик, Енглески јез.

П, П

35.недеља

Италијански јез.

П

Италијански јез., Математика

К,П

Италијански јез.

К

Математика, Италијански

П, К

36.недеља

Енглески јез.

П

Енглески јез., Физика

П,К

Енглески јез.

П

   

37.недеља

Математика

П

   

Математика

П

   

VI

38.недеља

Биологија

К

Биологија

К

Математика73

П

   

39.недеља

               

 

 

 

Легенда:

 

           ИТ - Иницијални тест

 

           К - Контролна вежба

 

           П - Писмени задатак                                           

 

И    

          Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе (епидемија грипа, већи број негативних оцена)

 

          Распоредом писмених провера може да се планира највише једна провера у дану , а две у наставној недељи.

 

          Наставник је дужан да обавести ученике о наставним садржајима који ће се писмено проверавати према  распореду писмених провера, најкасније пет дана пре провере. 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com