youporn porn watch pornhub german porno rokettube porno izle porno izle redtube porn watch
Распоред писмених и контролних задатака

 

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ 2018/2019ГОДИНЕ

 

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

IX

1.недеља

   

МАТ, СЈ

ИТ

   

ПД

ИТ

2.недеља

СЈ

ИТ

МАТ

ПЗ

МАТ, СЈ

ИТ

   

3.недеља

МАТ

К

СЈ

ПЗ

       

4.недеља

МАТ

К

   

СЈ,МАТ

К

   

X

5.недеља

       

МАТ

К

М, СЈ

К

6.недеља

   

МАТ

ПЗ

МАТ

К

   

7.недеља

               

8.недеља

   

МАТ

ПЗ

   

М, ПД

К

9.недеља

СОН

К

СЈ

ПЗ

СЈ

К

СЈ

ПЗ

XI

10.недеља

   

МАТ СЈ

ПЗ

   

М

ПЗ

11.недеља

МАТ

К

       

СЈ

К

12.недеља

   

СЈ

ПЗ

СЈ

К

М

К

13.недеља

СЈ

К

МАТ

ПЗ

       

14.недеља

МАТ

К

СЈ

ПЗ

МАТ

К

   

XII

15.недеља

   

МАТ

ПЗ

   

М, ПД

К

16.недеља

       

МАТ

К

СЈ

ПЗ

17 недеља

       

СЈ

ПЗ

   

18.недеља

   

СЈ

ПЗ

       

I

19.недеља

               

20.недеља

   

СЈ

ПЗ

   

СЈ, М

К, ПЗ

21.недеља

СЈ

К

   

МАТ

К

   

II

22.недеља

СЈ

К

МАТ, СЈ

ПЗ

       

23.недеља

   

СЈ

ПЗ

   

М

К

24.недеља

   

СЈ

ПЗ

МАТ

К

ПД

К

III

25.недеља

   

МАТ

ПЗ

       

26.недеља

       

МАТ

К

М

К

27.недеља

       

СЈ

ПЗ

   

28.недеља

МАТ

К

СЈ

ПЗ

   

СЈ

К

IV

29.недеља

МАТ

К

   

МАТ, СЈ

К

СЈ

ПЗ

30.недеља

СОН

К

МАТ

ПЗ

   

М,ПД

ПЗ,К

31.недеља

СЈ

К

СЈ

ПЗ

МАТ

К

   

32.недеља

   

СЈ

ПЗ

   

М

К

V

33.недеља

СОН

К

           

34.недеља

СЈ

К

МАТ

ПЗ

СЈ

К

СЈ

ПЗ

35.недеља

СЈ

К

МАТ

ПЗ

МАТ, СЈ

К,ПЗ

М

К

36.недеља

МАТ, СЈ

К

   

СЈ

К

М

ПЗ

37.недеља

СЈ

К

МАТ

ПЗ

   

СЈ

К

VI

38.недеља

СЈ,СОН

К

   

МАТ, СЈ

К

ПД

К

 

39.недеља

               

Легенда:ИТ - Иницијални тест

К - Контролна вежба

       П - Писмени задатак

     Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе

       (епидемија грипа, већи број негативних оцена)

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА И КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ У ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

ПЕТИ РАЗРЕД

                   ШЕСТИ РАЗРЕД

             СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

IX

1.недеља

               

2.недеља

               

3.недеља

Српски језик

ИТ

Српски језик

ИТ

Српски језик

ИТ

Српски језик

ИТ

4.недеља

Математика

ИТ

       

Хемија

К

X

5.недеља

Италијански језик, Математика, Српски језик

К,К,П

Италијански језик, Српски језик

К,П

Италијански језик, Математика, Српски језик

К,К, П

Италијански јез, Математика, Српски језик

К,К,П

6.недеља

Историја

П,К

           

7.недеља

Енглески језик

K

Историја, Енглески језик

К, К

Историја, Енглески језик

К, К

Историја, Енглески језик

К,К

8.недеља

   

Физика

К

Хемија

К

   

9. недеља

Италијански језик, Биологија

К,К

Италијански језик, Биологија

К,К

Италијански језик, Математика, Биологија

К,П,К

Италијански језик, Биологија

К,К

XI

10.недеља

Математика

П

Математика

П

   

Математика

П

11.недеља

Географија

К

Географија

К

Географија

К

Географија

К

12.недеља

Историја

К

       

Физика

К

13.недеља

   

Историја

К

Математика, Физика

К,К

   

       XII

14.недеља

Математика, Српски језик

К, П

Српски језик

П

Историја, Српски језик

К,П

Хемија, Историја, Српски језик

К,К,П

15.недеља

Италијански језик,

П

Италијански језик, Физика

П,К

Италијански језик

П

Италијански јез, Математика

П,К

16.недеља

Биологија

К

Биологија

К

Биологија

К

Биологија

К

17.недеља

Енглески језик

П

Енглески језик

П

Енглески језик

П

Физика, Енглески језик

К,П

18. недеља

Географија

К

Математика

П

Хемија, Математика

К,П

Математика

П

I

19.недеља

       

Физика

К

Историја

К

20.недеља

Математика

П

           

21.недеља

       

Хемија

К

Хемија

К

22. недеља

               

II

23.недеља

           

Историја, Математика

К,К

24.недеља

Историја

К

   

Математика

К

Хемија

К

III

25.недеља

Италијански језик, Српски језик

К, П

Италијански језик, Српски језик

К,П

Италијански језик, Српски језик

К,П

Италијански јез, Биологија, Српски језик

К,К,П

26.недеља

Математика

К

Биологија

К

Биологија

К

Физика

К

27.недеља

Енглески језик, Биологија

К,К

Историја, Енглески језик

К, К,К

Хемија, Енглески јез.

К,К,К

Хемија, Енглески

К,К,К

28.недеља

Географија

К

Математика, Географија

П,К

Математика, Географија

П,К

Математика, Географија

П,К

IV

29.недеља

Италијански језик

П

Италијански језик

П

Италијански језик

П

Италијански језик

П

30.недеља

Математика

П

Физика

К

Историја

К

   

31.недеља

Енглески језик

П

Енглески језик

П

Енглески језик

П

Математика, Енглески језик

К,П

32.недеља

       

Математика, Физика

К,К

   

       V

33.недеља

Математика, Српски језик

К,П

Српски језик

П

Српски језик

П

Српски језик, Физика

П,К

34.недеља

           

Математика

П

35.недеља

           

Италијански јез, Биологија

К,К

36.недеља

   

Математика, Физика

П,К

Математика, Физика

П,К

   

VI

37.недеља

Математика

П

           

38.недеља

Математика

ЗТ

Математика

ЗТ

Математика

ЗТ

Математика

ЗТ

                                                                                                                                                         

 

 Легенда:

          

                                                                                      ИТ - Иницијални тест                     К - Контролна вежба              П - Писмени задатак          ЗТ-Завршни тест        

                         Измена предвиђеног плана контролних и писмених задатака је могућа уз консултације са стручном службом школе (епидемија грипа, већи број негативних оцена)

Распоредом писмених провера може да се планира највише једна провера у дану , а две у наставној недељи. Наставник је дужан да обавести ученике

о наставним садржајима који ће се писмено проверавати према распореду писмених провера, најкасније пет дана пре провере.

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com