youporn porn watch pornhub german porno rokettube porno izle porno izle redtube porn watch xnxx porn
Подсећање на Фестивал регија 2016

 Copy of Festival regija 10

19.12.2016. наши ученици су нас повели на величанствено путовање по лепој земљи Италији. Погледајте...


Десет тимова ученика такмичило се у представљању италијанских регија са својим
петоминутним презентацијама и специјалитетима тог краја на својим штандовима.

 

Festival regija 30

 

Festival regija 31

 

Festival regija 10

 

Те вечери школа је прославила петнаестогодишњицу увођења италијанског језика у
нашу школу, а почасни гост је била директорка која је прва у Србији уврстила италијански
језик – Славица Ђукић.

 

Festival regija 6

 

Festival regija 4

 

Festival regija 5

 

Жири који је оцењивао тимове сачињавали су :

1. Катарина Завишин, доцент на Филолошком факултету у Београду

2. Данијела Ђоровић, ванредни професор италијанског језика на Филозофском
факултету и председник комисије за државно такмичење из италијанског језика

3. Јасмина Стојковић, професорка италијанског језика у Филолошкој гимназији

4. Андреа Дарди из Италијанског института за културу

5. Емилиа Радојчић, наша бивша ученица , сада професорка италијанског језика

6. Александра Лопушина, професорка италијанског језика

7. Марко Комадина, наш бивши ученик ,
Шампион кулинарства који је освојио Бронзану медаљу као члан регионалног
олимписког тима Србије на Олимпијади у Ерфурту

8. Војислав Митрић, наставник хемије и добри стари домаћин

 

Festival regija 22

 

Festival regija 24ж

 

Festival regija 25

 

Типичан италијански оброк почиње предјелом, топлим или хладним, али увек сланим, али
наш фестивал је почео нечим веома слатким.

 

Ученици 4/2 учитељице Анке Девић извели су песму ТАЉАТЕЛЕ БАКЕ ПИНЕ.

 

Festival regija 40

 

Festival regija 9

 

Festival regija 8

 

Наше такмичење је почело на северу. Путовали смо у регију Фриули Венезија Ђулија
са Ланом Ковачевић, Уном Башић и Нином Цветојевић.

 

После те регије наси водичи кроз Тоскану су били Павле Каламанда, Ена Жарковић,
Марија Николић и Гордан Ђорђевић.

Festival regija 2

 

Из Тоскане, која се налази у централном делу ове земље, на море, у прелепе
Марке су нас одвели Мелита Икић, Анђела Марковић, Магдалена Будимир и Милица
Јанковић.

 

Festival regija 7

 

Festival regija 23

 

Са мора смо се вратили поново на сервер, у планине. Северну регију Пијемонт су
нам представили Петар Војновић, Марко Остојић и Анамарија Дујић.

 

Festival regija 11

 

Festival regija 19

 

Регију Пуља су приказале Тамара Крсмановић, Софија Долаш,Тијана Живановић и Миа
Илић.

 

Festival regija 17

 


Чаробу регију Венето вам дочарали Анђела Предојевић, Кристина Дроца, Михајло
Стевановић и Алекса Давидовић.

 

Festival regija 21

 

Напустили смо Венето да бисмо открили лепоту Абруца захваљујући
Ивану Величкову и Јовани Латиновић.

 

Festival regija 28


Из Абруца смо кренули за Тоскану, а водили су нас Катарина Димић, Ивана Димић,
Катарина Батајић, Милица Дурајлија.


После смо се укрцали на брод са нашим капетанима Луком Карајловићем, Луком

Опачићем, Урошем Пандуровићем и Матијом Петковићем који су пловили Лигуријом.

 

Festival regija 13


А наше путовање се завршило у Емилији Ромагни, кроз коју су нас провели Анамарија
Николић, Никола Кнежевић, Ивона Савић и Михајло Милентијевић.

 

Festival regija 32

 

Festival regija 33

 

Док је жири оцењивао такмичаре забавили вас наши млади уметници.

 

Festival regija 34

 

Festival regija 42

 

Програм је отворила баллерина Марија Николић, која је извела Сатанелин па д’ д на
музику Чезара Пуња Карневал у Венецији.

 

Festival regija 39

 

Након балета публика је уживала у представама наше уметничке дружине Југовићи
“Шаље ме Пулчинела” и “ Арлекино и његова браћа”.

 

Festival regija 38

 

Festival regija 20

 

Апсолутни победници фестивала су момци из Лигурије, који су поздравили публику
добрим старим хитом Доменика Модуња – Воларе.

 

Festival regija 27

 

Festival regija 26

 

Гости су отишли, као и увек, пуних срца и пуних стомака. Позивамо вас да на нашем
следећем фестивал искусите и ви чаробну лепоту ове лепе земље кроз приче и
посластице које ће припремити наши ученици.

 

Festival regija 37

 

Festival regija 35

 

Regione Festival

Quest’anno il 19.12. 16 i nostri alunni ci hanno condotto attraverso un magnifico viaggio nella Bella terra italiana.

Dieci squadre di alunni hanno gareggiato nella presentazione e rappresentazione delle regioni italiane; ciascuna squadra disponeva di cinque minuti per presentare il proprio confine territoriale ed anchedi una bancarella dove ne ha messo in esposizione le specialità culinarie.

Il Festival si è svolto in occasione della celebrazione del quindicesimo anniversario dell’introduzione della lingua italiana nella nostra scuola. L’ospite d’onore è stata la direttrice che per prima ha introdotto la lingua italiana in Serbia- Slavica Đukić.

La giuria che ha giudicato le squadre era formata da:

1.        Katarina Zavišin, docentedella Facoltà di Filologia di Belgrado.

2.        Danijela Đjorovićprofessoressa associata di lingua italiana della Facoltà di Filosofia e presidente di commissione delConcorso nazionale di lingua italiana.

3.        Jasmina Stojković, professoressa di lingua italiana nel Liceo filologico

4.        Andrea Dardi dall’istituto Italiano della cultura.

5.        Emilia Radojčic, nostra ex alunna, adesso professoressa di lingua italiana.

6.        Aleksandra Lopušina, professoressa di lingua italiana.

7.        Marko Komadina, nostro ex alunno, campione di cucina e vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Erfurt in qualità di membro della regionale squadra olimpionica.

8.        Vojislava Mitrića, insegnante di chimica e della cara e vecchia “Economia domestica”

La tradizione culinaria italiana vuole che i pasti comincino sempre con il cosiddetto “antipasto”, un piatto caldo o freddo ma sempre salato. Il nostro festival, invece, è cominciato con qualcosa di davvero dolce e bello.

Gli alunni della IV 2 della maestra AnkaDevic hanno eseguito la canzone “LE TAGLIATELLE DI NONNA PINA”.

La nostra gara è cominciata dal nord. Abbiamo viaggiato nella regione del Friuli-Venezia Giulia con Lana Kovačević, Una Bašić e Nina Cvetojević.

Dopo questa regione le nostre guide attraverso la Toscana sono state Pavle Kalamanda, Ena Žarković, Marija Nikolić e Gordan Đorđević.

Dalla Toscana che si trova nell’Italia centrale, ci hanno condotti al mare, nella bellissima regione delle Marche, Melita Ikić, Anđela Marković, Magdalena Budimir e Milica Janković.

Dal mare siamo tornati nuovamente sulle montagne del nord Italia. La regione settentrionale del Piemonte ce l’hanno presentata Petar Vojnović, Marko Ostoji e Anamarija Dujić

La regione della Puglia è stata presentata da Tamara Krsmanović, Sofija Dolas,Tijana Živanović e Mia Ilić.

Anđela Predojević, Kristina Droca,Mihajlo Stevanović e Aleksa Davidović hanno evocato la magica regione del Veneto.

Poi abbiamo lasciato il Venetoper scoprire le bellezze dell’Abruzzo grazie ad Ivan Veličkov e Jovana Latinović.

Dall’Abruzzo siamo partiti per la Toscana condotti da Katarina Dimić, Ivana Dimić, Katarina Batajić, Milica Durajlija.

Dopo siamo saliti a bordo della nave capitanata da Luka Karajlović, Luka Opačić, Uroš Pandurović e MatijaPetkovićche hanno solcato le acque della Liguria.

Il nostro viaggio si è concluso in Emilia Romagna, attraverso la quale ci hanno condotti Anamarija Nikolić, Nikola Knežević, Ivona Savić e Mihajlo Milentijević.

Mentre la giuria decideva i voti da dare ai partecipanti, ci hanno intrattenuto i nostri giovani artisti.

Il programma è stato aperto dalla ballerina Marija Nikolić, che ha eseguito il balletto di Satanella sulle musiche di “Carnevale a Venezia” di Cesare Pugni.

Dopo il balletto, il pubblico ha goduto felicemente delle rappresentazioni della nostra compagnia artistica “Jugovići” : “Mi manda Pulcinella” e “Arlecchino e i suoi fratelli”.

Con gran merito i vincitori del Festival sono stati i ragazzi della Liguria, che hanno salutato il pubblico con la cara e vecchia hit di Domenico Modugno – “Volare”.

Gli ospiti sono andati via,come sempre pienamente felici per aver trascorso una magnifica seratae per aver goduto di cibi buonissimi. Vi invitiamo al nostro prossimo Festival, affinché possiate anche voi sperimentare l’affascinante bellezza di questa bella terra attraverso i racconti e le prelibatezze preparate dai nostri allievi.

 

Joomla Templates - by Joomlage.com
free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno