youporn porn watch pornhub german porno rokettube porno izle porno izle redtube porn watch xnxx porn
Изабрани уџбеници за школску 2021/22. годину

info-udzbenici

У наставку текста можете наћи уџбенике за све разреде за следећу 2021/22. годину.

1

2

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

БРОЈ РЕШЕЊА

БИГЗ

Читанка,

Српски језик за 3. раз. ОШ

Граматика,

Уџбеник са радном свеском,

Српски језик за 3. раз. ОШ

Радна свеска уз Читанку,

Српски језик за 3. раз. ОШ

Зорица Цветановић и Даница Килибарда

Мирјана Стакић

Зорица Цветановић и Даница Килибарда

650-02-00513/2019-07

од 26.12.2019.

БИГЗ

Математика 3, уџбеник за 3. раз. ОШ( први и други део)

Математика 3,

радна свеска за 3. раз. ОШ

Јелена Русић, Бранка Јовановић и Наташа Николић Гајић

650-02-00585/2019-07

од 27.2. 2020.

„ БИГЗ школство“

Природа и друштво 3, уџбеник и радна свеска за 3. разред ОШ ( први и други део)

Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић и Александра Петровић

650-02-00632/2019-07

од 22.1.2020.

„ БИГЗ школство“

Ликовна култура 3,

уџбеник за 3. раз. ОШ

Кристинка Селаковић и Милош Ђорђевић

650-02-00501/2019-07

Од 10.1.2020.

„ БИГЗ школство“

Музичка култура 3,

уџбеник за 3. раз. ОШ

Мила Ђачић

650-02-00589/2019-07

од 24.2.2020.

KLETT

Super Minds 3,

Енглески језик за трећи разред основне школе; уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска)

Херберт Пухта,

Гинтер Гернгрос,

Питер Луис Џонс

650-02-00496/2019-07

од 20.1.2020.

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД


НАЗИВ ИЗДАВАЧА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

БРОЈ РЕШЕЊА

„ БИГЗ школство“

Читанка,

Српски језик за 4. раз. ОШ

Граматика,

Уџбеник са радном свеском,

Српски језик за 4. раз. ОШ

Радна свеска уз Читанку,

Српски језик за 4. раз. ОШ

Зорица Цветановић и Даница Килибарда

Мирјана Стакић и Александра Ивезић

Зорица Цветановић и Даница Килибарда

650-02-00349/2020-07

од 16.12.2020.

„ БИГЗ школство“

Математика 4, уџбеник за 4. раз. ОШ( први и други део)

Математика 4,

радна свеска за 4. раз. ОШ

Јелена Русић, Бранка Јовановић и Наташа Николић Гајић

Јелена Русић и Бранка Јовановић

650-02-00422/2020-07

од 9.2. 2021.

„ БИГЗ школство“

Природа и друштво 4  за 4. раз. ОШ, уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска)

Сања Благданић, Зорица Ковачевић и Славица Јовић

650-02-00277/2020-07

од 18.12.2020.

„ БИГЗ школство“

Ликовна култура 4,

уџбеник за 4. раз. ОШ

Кристинка Селаковић

650-02-00406/2020-07

Од 19.1.2021.

„ БИГЗ школство“

Музичка култура 4,

уџбеник за 4. раз. ОШ

Мила Ђачић

650-02-00352/2020-07

од 11.12.2020.

„ THE ENGLISH BOOK“

Project 1,

Serbian Edition,

Енглески језик за четврти разред основне школе, четврта година учења;

 уџбенички комплет ( уџбеник и радна свеска)

Tom Hutchinson

Tom Hutchinson, Jenet Hardy- Gould

650-02-00339/2020-07

од 5.1.2021.

5

6

 СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

БРОЈ РЕШЕЊА

„МАТЕМАТИСКОП“

-Математика за 7. разред основне школе, ћирилица, ---Математика, збирка задатака за седми разред основне школе,

Владимир Стојановић Никола Вигњевић, Владимир Стојановић, Гордана Поповић, Наташа Алимпић,

650-02-00493/2019-07 од 20.1.2020. 650-02-00493/2019-07 од 20.1.2020.

„DATA STATUS“

Биологија за седми разред основне школе,

Н.Рајчевић, Г. Ковачевић

650-02-00580/2019-07 од 24.2.2020.

„Кlett“

-Физика 7, Уџбеник за 7. разред основне школе

-Физика 7, Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 7. разред основне школе

Марина Радојевић Марина Радојевић

650-02-00462/2019-07 од 4.2.2019. 650-02-00462/2019-07 од 4.2.2019.

„Едука“

-Хемија 7, уџбеник за седми разред основне школе, -Хемија 7, лабораторијске вежбе са збирком задатака за седми разред основне школе,

уџбенички комплет; ћирилица,

Даница Павловић, Данијела Малинар Даница Павловић, Данијела Малинар,

650-02-00523/2019-07 од 12.2.2020. 650-02-00523/2019-07 од 12.2.2020.

„Кlett“

Информатика и рачунарство Уџбеник за 7. разред основне школе

Светлана Мандић

650-02-00574/2019-07 од 12.2.2020.

KLETT”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање);

ћирилица

Ненад Стаменовић,

Алекса Вучићевић

650-02-00572/2019-07

од 4.2.2020.

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Ликовна култура за седми разред основне школе; ћирилица

Рајка Бошковић

650-02-00628/2019-07 од 4.2.2020.

„ЕДУКА”

Из музичке кутије,музичка култура за седми разред основне школе;

ћирилица

Борис Марковић

650-02-00504/2019-07

од 17.1.2020.

„КЛЕТ“

Плетисанка, Читанка за 7.разред основне школе

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.

Граматика

 Српски језик и књижевност за 7. разред основне школе

Весна Ломпар

650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.

Радна свеска уз уџбенички комплет, 

Српски језик и књижевност за 7. разред основне школе

Весна Ломпар,Зона Мркаљ, Зорица Несторовић"

650-02-00525/2019-07 од 4.2.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ“

Историја за 7.разред основне школе

Александар  Растовић

Предраг М. Вајагић

Бранка Бечановић

Бојана Лазаревић

650-02-00554/2019-07

од 24.2.2020.

„КЛЕТ“

Географија 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица

Тања Плазинић

650- 02-00620/2019-07

0д 28. 0. 2020.

‚‚Novi Logos‚‚

English plus 3 - second edition  енглески језик за седми разред основне школе, седма година учења, уџбенички комплет(уџбеник, радна свеска)

Autori: Ben Wetz, Katrina Gomley

Autor radne sveske: Kate Mellersh

650-02-00468/2019-07   od 28.01.2020.

Завод за уџбенике 

AMICI3

Јасмина Стојковић,

Aлександра Блатешић

650-02-0091/2019-07од

17.1.2020.

.

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД

НАЗИВ ИЗДАВАЧА

НАЗИВ УЏБЕНИКА

АУТОРИ

БРОЈ РЕШЕЊА

„МАТЕМАТИСКОП“

-Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе- Владимир Стојановић

-Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе

Никола Вигњевић, Владимир Стојановић, Милијана Ковачевић

650-02-00388/2020-07 од 22.1.2021.

„Кlett“

-Физика 8, Уџбеник за 8. разред основне школ

-Физика 8, Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе,

Марина Радојевић Марина Радојевић,

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

650-02-00256/2020-07 од 4.12.2020.

„DATA STATUS“

Биологија за осми разред основне школе

Н. Рајчевић, Г. Ковачевић

650-02-00208/2020-07 од 19.11.2020.

„Едука“,

уџбенички комплет; ћирилица

-Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе

-Хемија 8, лабораторијске вежбе са збирком задатака за осми разред основне школе,

Даница Павловић, Данијела Малинар Даница Павловић, Данијела Малинар,

650- 02-00341/2020 -07 од 19.1.2021

650- 02-00341/2020 -07 од 19.1.2021

„КЛЕТ“

-Цветник, Читанка за 8. разред основне школе

-Граматика

Српски језик и књижевност за 8.разред основне школе

-Радна свеска уз уџбенички комплет,

Српски језик и књижевност за 8.разред основне школе

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

Весна Ломпар

Весна Ломпар, Зона Мркаљ, Зорица Несторовић

650-02-00287/2020-07 од 16.12.2020.

650-02-00287/2020-07 од 16.12.2020.

650-02-00287/2020-07 од 16.12.2020.

„ГЕРУНДИЈУМ“

Историја са одабраним историјским изворима за 8.разред основне школе

Предраг М. Вајагић

Александар Растовић

Бојана Лазаревић

650-02-00380/2020-07

од 25.2.2021.

„НОВИ ЛОГОС“

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Дејан Шабић

Снежана Вујадиновић

650-02-00224/2020-07

од 4.12.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Техника и

технологија 8,

за осми разред

основне

школе;

уџбенички

комплет

(уџбеник и збирка

материјала за

конструкторско

моделовање);

ћирилица

Жељко Васић,

Борислав Дакић

650-02-00247/2020 -07

од 13.1.2021.

„Кlett“

Информатика и рачунарство, Уџбеник за 8. разред основне школе

Светлана Мандић,

650-02-00259/2020 -07 од 9.12.2020.

„KLETT”

Музичка култура 8, уџбеник музичке културе за осми разред основне школе; ћирилица

Габријела Грујић, Маја Соколовић Игњачевић, Саша Кесић, Биљана Лековић

650-02-00312/2020-07 од 20.11.2020.

„НОВИ ЛОГОС”

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица

Милутин Мићић

650-02-00223/2020-07 од 2.12.2020.

Нови Логос

English Plus 4, Second Edition, енглески језик за осми разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)

Аутори уџбеника: Ben Wetz, Diana Rue; Aутор радне свеске: Janet Hardy-Gould

650-02-00280/2020-07 од 4.12.2020

Завод за уџбенике 

AMICI 4

Јасмина Стојковић

650-02-00194/2020-07

од 25.9.2020.

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com
free porn hd porn porno italiano deutsche porno kostenlose porno